Du är här

2013-04-16 - Teater

Stöd till teaterarrangemang

Bygdegårdarnas teaterfestival i Ö-vik och projektet Norrländsk Passion väntas få stöd av kultur- och fritidsnämnden.

11-13 oktober arrangeras Bygdegårdarnas teaterfestival i Örnsköldsvik. Arrangemanget genomförs vartannat år någonstans i Sverige då teater- och revygrupper med anknytning till bygdegårdar träffas under en helg för att dels spela upp revy- och teaterstycken för varandra och dessutom utbilda sig vidare inom olika teaterområden.

Festivalen beräknas samla 150 deltagare från olika delar av landet och under helgen kommer 7-8 revy- och teaterstycken att spelas upp på Folkan Teater. Dessutom anordnas workshops för festivalens deltagare, i samarbete med Scenkonstbolaget.

Amatörteatergruppen Teaterspegeln, som varje vinter spelar fars på Gnistan Folkets Hus i Gullänget inför 2 500-3 000 personer, står som arrangör för Bygdegårdarnas teaterfestival och ansöker om ett bidrag på 50 000 kronor för att finansiera arrangemanget.

Kultur- och fritidsnämnden väntas under sitt sammanträde på onsdag eftermiddag bevilja Teaterspegeln det sökta bidraget.

Norrländsk Passion 2014

Nämnden väntas också bevilja 150 000 kronor i stöd till teaterprojektet Norrländsk Passion som genomförs i samband med kulturhuvudstadsåret Umeå 2014.

De fyra länsteatrarna Scenkonstbolaget Sundsvall, Västerbottensteatern, Norrbottensteatern, Estrad Norr i Jämtland samt Giron Sámi Teáhter samarbetar med en stor gemensam föreställning som ska spelas på turné i de fyra länen under maj och juni 2014.

Ett uttalat mål med Norrländsk Passion är att lyfta fram och visa upp den teaterkonst som spelas och produceras i våra regioner. Kulturhuvudstadsåret kommer att dra till sig en bred publik och stor uppmärksamhet från hela Europa vilket ger ett unikt tillfälle att presentera länsteatrarnas kapacitet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Västerbottensteaterns ansökan om medfinansiering på 150 000 kronor, under förutsättning att övriga kommuner som kommer att besökas under turnén också bidrar till finansieringen utifrån storlek och invånarantal.

Dela med dig av denna artikel på: