Du är här

2013-04-19 - Ekonomi
Kristina Säfsten, vd Övik Energi, kan se tillbaka på ett bra första kvartal. Foto: Håkan Nordström

42 miljoner plus

Starkt första kvartal för Övik Energi.

Övik Energi redovisar ett resultat på plus 42 miljoner kronor efter finansnetto för det första kvartalet 2013, vilket är cirka 20 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet har bland annat påverkats positivt av ökad försäljning samt av en mycket kostnadseffektiv produktion.  

Trots vinterperioden har det varit möjligt att undvika dyrare bränslen på grund av hög tillgänglighet i anläggningarna. Dessutom har kostnaderna varit lägre för reparation och underhåll.

- Det känns bra att vi gör ett bra resultat trots att den allmänna konjunkturen är dålig och elpriserna relativt sett är låga. Tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang samt fokus på effektiviseringsprogrammet börjar vi nu se tydliga resultat på att vår grundverksamhet går allt bättre, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.

I resultatet ingår även reavinsten från försäljningen dotterbolaget Örnsat i mars.

- Vi är förstås glada över att året har börjat så bra, men än är vi bara i inledningen av året och det finns flera faktorer i vår omvärld som vi inte kan påverka, som till exempel elpriserna, säger Kristina Säfsten.
Dela med dig av denna artikel på: