Du är här

2013-04-20 - Ekonomi
Foto: Håkan Nordström

Snart dags att deklarera

Senast den 2 maj ska deklarationen vara klar så det är hög tid att sätta igång om du vill få alla avdrag rätt. Nytt för i år är bland annat höjt schablonavdrag för uthyrning av privatbostad och ändrade regler för delägare av fonder.

Flera nya skatteregler gör att det är extra viktigt att kolla igenom deklarationen innan den skickas in. Här är några av förändringarna:

– Avdragsbegränsningen för resor mellan bostad och arbetsplats har höjts från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

– Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad. Du som hyrt ut din privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor.

– Nya regler gäller för nedsättning av förmånsvärdet av miljöbilar. Endast el- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) får nedsättning utöver justeringen till jämförbar bil.

– Du som äger fondandelar ska numera betala skatt för en schablonintäkt. Schablonintäkten är uträknad av din bank eller fondbolag och är ifylld på din deklaration i ruta 50.

– Privatpersoner kan under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer.

Dela med dig av denna artikel på: