Du är här

2013-04-22 - Världsklass-bloggen

Dags att sluta cirkeln

Begreppet ”hållbar” har använts flitigt de senaste åren. Så flitigt att det blivit snudd på slitet. Detta är givetvis ett symtom på att det är något vi värderar som centralt i samhällsutvecklingen.

Men trots den intensiva upprepningen av hållbarhetsbegreppen så har vi fortfarande långt kvar innan vi lyckas landa i vad som faktiskt menas med det. I förra veckan arrangerades Tillväxtverkets och Tillväxtanalys årliga konferens ”Stora Tillväxtdagen”. Temat för i år var hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Dagen fylldes av seminarier och paneldiskussioner med ansatsen att belysa vart vi befinner oss på vår resa mot ett hållbart samhälle och vad den målbilden egentligen innebär. Ju längre dagen förlöpte desto starkare upplevde jag att det fortfarande är rätt svårt att diskutera hållarhet, eftersom vi ännu trevar när vi försöker fylla det med innehåll. Hur vi än bär oss åt så verkar det finnas ett utrymme kvar som känns ihåligt.

Just därför blev det också spännande när samtalet gick i riktningen av att det nu mer än någonsin krävs ett helhetsgrepp. Det räcker inte att fokusera på enbart en aspekt av hållbarhet. För att vara konkurrenskraftiga om så väl kunder som kompetens så måste man kunna visa en långsiktig hållbarhet inte bara ekonomiskt utan i allra högsta grad även ekologiskt och socialt. Att skapa sig ett hållbart varumärke blir allt viktigare.

Samtidigt seglade alternativa begrepp upp i debatten. Det verkar som att vi nu behöver en ny ordlista för att kunna prata om det som tidigare gått under parollen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Innan dagen var över fanns begreppet ”cirkulär ekonomi” och ”cirkulära system” på allas läppar. Att skapa organisationer, system och ekonomier där allt tillvaratas och där inget ses som skräp. Det verkar finnas ett behov av att sluta cirkeln kring de senaste årens diskussion om hållbarhet och växla vokabulär till något nytt och fräscht.

Det visade sig också att ett förvånansvärt stort antal organisationer och där ibland ett antal kommuner börjat jobba utifrån konceptet cirkulär ekonomi. Jag kommer med spänning att följa utvecklingen av begreppet cirkulär ekonomi och de satsningar som görs under det paraplyet. Kanske kan detta begreppsskifte också medföra att vi äntligen lyckas fylla det med ett innehåll och en kärna som bottnar i större utsträckning än med hållbarhetsbegreppen. Men förhoppningen är framför allt att vi kan lyckas bättre med att gå från ord till konkret handling.

Dela med dig av denna artikel på: