Du är här

2013-05-13 - Köpmanholmen
Foto: Håkan Nordström

Simhallarnas kemikalieanvändning under kontroll

Med anledning av att det förekommit uppgifter om risker för skadliga gaser vid Köpmanholmens simhall vill kommunens konsult- och serviceförvaltning meddela att kemikaliehanteringen sker enligt gällande riktlinjer.

Användning och hantering av kemikalier vid Köpmanholmens, och övriga simhallar i kommunen, sker helt enligt gällande föreskrifter.
Utöver den arbetsmiljötillsyn och den riskanalys som kommunen, enligt Arbetsmiljölagen är skyldig att utföra, gör kommunen även kompletterande riskbedömningar och handlingsplaner med egenkontrollprogram för varje specifik anläggning. I en sådan kartläggning för Köpmanholmen har risker i samband med hantering och förvaring av kemikalier dokumenterats.
 
– Det här är något som gäller för alla badanläggningar och är risker som kommunen hanterat i alla tider. Men vi är ändå skyldiga att dokumentera riskerna och kontinuerligt uppdatera egenkontrollplaner för att våra medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö och för allmänhetens trygghet, säger Eva-Britt Persson, avdelningschef och därmed också arbetsmiljöansvarig för kommunens simhallar. Olyckligtvis har riskanalysen tolkats som att besökare och personal löper risk att utsättas för skadliga gaser

Riskerna i samband med förvaring och hantering av kemikalier är främst en arbetsmiljöfråga. För att minimera dessa risker finns handlingsplaner, regler, rutiner och utbildningar för de anställda. Skolbarn och andra har inte tillgång till de lokaler där kemikalier förvaras. I Köpmanholmen innebär det till exempel att barnen inte längre har tillträde till det källarförråd i simhallen där skolan förvarar viss utrustning. I Örnsköldsvik har det inte heller dokumenterats några tillbud där barn har kommit i kontakt med farliga kemikalier som används vid baden.
Dela med dig av denna artikel på: