Du är här

2013-06-08 - Ekonomi
Ulvön är ett av de stora turistmålen i Höga Kusten. Foto: Håkan Nordström

Örnsköldsvik ett populärt turistmål

200 000 gästnätter under 2012 och en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

Forskningsinstitutionen HUI Research har nyligen sammanställt en mätning av turismens effekter 2012. Västernorrland hade drygt 1 miljon kommersiella gästnätter (övernattning på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping). Örnsköldsvik svarade för 200 000 övernattningar.

Lägger man till övriga tre kommuner i Höga kusten hamnar den gemensamma siffran på 450 000 gästnätter. Norrmän, tyskar och finländare var de tre enskilt största grupperna bland de utländska besökarna.

Den totala omsättningen för länets turism uppgick till 6,5 miljarder kronor. Närmare hälften av omsättningen kommer handeln till del. Transporter/resor och boende/restaurang bidrar med ungefär lika stor del vardera av resterande omsättning.

Örnsköldsviks del av den totala omsättningen 2012 var 1,5 miljarder kronor. Tillsammans kom Höga kusten-kommunerna: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Härnösand upp i en omsättning motsvarande drygt 3 miljarder.

Sysselsättningsmässigt gav turismen i länet upphov till 4 500 årsverken inom boende/restaurang, resor/transporter, varuhandel, kultur/tjänster. En fjärdedel av dessa kom Örnsköldsviks arbetsmarknad till del.

Dela med dig av denna artikel på: