Du är här

2013-06-11 - Örnsköldsvik

Gatubelysningen ska bli energieffektiv

Övik Energi byter ut kvicksilverarmaturer i kommunens gatubelysningsnät mot moderna och energieffektiva LED-armaturer.

Under 2013 byter Övik Energi ut cirka 1 300 kvicksilverarmaturer i kommunens gatubelysningsnät mot moderna och energieffektiva LED-armaturer. Arbetet görs i samarbete med Örnsköldsviks kommun. Investeringen under 2013 uppgår till 3,7 miljoner kronor. Den totala investeringen för att byta ut armaturerna är 20 miljoner kronor.

Fördelarna med LED-belysning är låg energianvändning, lång livslängd och därmed minskat underhållsbehov. Dessutom innehåller LED-armaturerna inget kvicksilver. LED-belysningen ger även ett vitare och mer naturligt ljus jämfört med andra ljuskällor.

Arbetet med att byta ut belysningsarmaturerna är ett av Övik Energis miljömål för att bidra till en hållbar miljö i Örnsköldsvik.

– LED-armaturerna har en livslängd på över 80 000 brinntimmar. Det innebär att underhållsbehovet blir minimalt eftersom ljuskällan inte behöver bytas inom 40 år. Andra ljuskällor byts normalt vart fjärde år, säger Peder Nordin, sektionschef distributionsavdelningen, Övik Energi AB.

Totalt ska 3 900 belysningsarmaturer i kommunen bytas ut senast 2015. Under 2013 byts ca 1 300 armaturer ut i Husum, Mellansel och Domsjö.

– När alla armaturer är utbytta har vi minskat energianvändningen från 6 800 000 kWh/år till 2 600 000 kWh/år. Det innebär en minskad kostnad totalt på cirka fyra miljoner kronor per år. Dessutom sänker vi våra driftskostnader väsentligt, säger Magnus Wiklund, gatuchef samhällsbyggnadsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.

Kvicksilverlampor förbjuds inom EU 2015 eftersom de inte uppfyller kraven på energieffektivitet i EU:s ekodesigndirektiv.

Dela med dig av denna artikel på: