Du är här

2013-06-20 - Sidensjö
Foto: Håkan Nordström

Affärsmöjligheter lockade många

Ett 60-tal samlades i Sidensjö för att ta del av informationen kring den stora vindkraftsparken.

I tisdags kväll samlades 60 personer, de flesta hungriga entreprenörer, i Sidensjö Bygdegård för att ta del av de möjligheter som finns för företag som vill erbjuda service och tjänster i samband med byggandet av en vindkraftpark i Sidensjö. Nordisk Vindkraft har nyligen påbörjat byggnationerna och vindkraftparken, som blir en av Sveriges största, beräknas vara i full drift 2015.

Informationsmötet arrangerades gemensamt av Nordisk Vindkraft, Sidensjö Framtid, Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen. När kvällen var slut hade 40 entreprenörer lämnat in intresseanmälningar där de angav vilka tjänster och produkter de kan erbjuda. Där fanns allt från catering, boende och persontransporter till snöröjning, drivmedel och svetsning. Något som visar på att det finns gott om företagsamhet i området.

Innan man kan bli aktuell som leverantör är det höga kvalitets-och säkerhetskrav som måste uppfyllas, men genom den här träffen har man skapat en första kontakt som, om allt stämmer, skulle kunna leda till framtida affärer.

– Det handlar om stora pengar som läggs på service och tjänster vid ett så här stort bygge. Det vore fantastiskt roligt om så mycket som möjligt fick stanna kvar i trakten runt Sidensjö, säger Lars Berglund, näringslivsutvecklare hos Örnsköldsviks kommun.

Den här träffen var särskilt riktad till just entreprenörer. Nordisk Vindkraft kommer att hålla ytterligare ett informationsmöte för alla intresserade där man besvarar frågor om de olika stegen i processen och tar del av lokal kunskap som kan underlätta det framtida arbetet. Det mötet äger rum 26 juni kl.18.00, på Valhalla i Drömme.


Gabriella Röschmann
Dela med dig av denna artikel på: