Du är här

2013-09-12 - Mellansel
Flyktingbarn från Somalia. Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.

Nu kommer de asylsökande

Måndag 16 september beräknas den första gruppen asylsökande komma till Mellansel.

Örnsköldsviks kommun har under en tid förberett mottagning av 200 asylsökande från företrädesvis Syrien, men även personer från Eritrea och Somalia. 

Det allvarliga läget i Syrien gör att strömmarna av människor som flyr landet nu är mycket stora, varje vecka söker cirka 2 000 personer skydd i Sverige.

Måndag 16 september beräknas den första gruppen asylsökande komma till Mellansel där Migrationsverket och kommunen som bäst håller på med de sista förberedelserna. I Mellansel ska cirka 100 personer att beredas boende. När de platserna är fyllda kommer Björna, Trehörningsjö och Långviksmon att ta emot ytterligare 100 asylsökande tillsammans.

Just nu ställer Migrationsverket i ordning de hyreslägenheter där de asylsökande ska bo. Migrationsverket har personal på plats under den första tiden. Utöver detta förbereder kommunen en mötesplats dit de asylsökande kan gå för att träffas och få information om samhället.

Speciella ”samhällskommunikatörer” med lämplig språkkunskap kommer också att finnas tillgängliga, dels i möteslokalen, dels som stöd i skolan. Ambitionen är att möteslokal och kommunikatör ska finnas på plats inom kort.

För att ge ett gott stöd för de nyanlända asylsökande pågår ett omfattande arbete där kommunen, myndigheter och civilsamhälle bidrar tillsammans.

Dela med dig av denna artikel på: