Du är här

2013-10-10 - Örnsköldsvik
Bild: Gabriella Röschman, Örnsköldsviks kommun

Samverkan skapar utveckling i landsbygd

Utvecklingen på landsbygden är beroende av viljan och engagemanget bland de som bor och verkar där. Nu har Bygderådet tagit fram en lathund att följa.

Bygderådet Örnsköldsvik, ett nätverk för lokala utvecklingsgrupper i Örnsköldsviks kommun, har lokala utvecklingsplaner som sitt främsta mål under 2013.
Tack vare projektet Bygd och stad i balans finns det resurser som nu ger stöd och uppmuntran till föreningar som vill ta fram utvecklingsplaner.

Till hjälp i arbetet har Bygderådet tagit fram en lathund att följa. Utifrån den tar varje område fram sitt eget underlag. I Kubbe/Norrflärke har flera föreningar gått samman och startat sitt utvecklingsarbete. Det första steget var att ta fram en vision över hur deras bygd ska se ut år 2020.

– De får börja i drömmarnas värld och sedan gå vidare med det som är realistiskt och det som ska prioriteras. Initiativet till utveckling måste komma från ortsborna själva eftersom det är de som ska göra jobbet sedan, säger Ann-Catrin Zackrisson, projektledare inom Bygd och stad i balans för Bredbyn med omnejd.

Under det fortsatta arbetet finns projektledaren med som ett stöd. Det kan handla om att hjälpa till med att ansöka om olika bidrag eller att revidera planen, vilket bör göras en gång per år.

– Då kan någon eller några punkter i planen förhoppningsvis bockas av som genomförda, säger Ann-Catrin Zackrisson. Hon avslutar med att berätta att både Skorped och Husum har jobbat med utvecklingsplaner och att Myckelgensjö just ska börja. Arbetet med utvecklingsplaner är en möjlighet värd att ta vara på.

(Gabriella Röschman)

Dela med dig av denna artikel på: