Du är här

2013-10-24 - Bjästa

Driftstörning Åmynnet i Bjästa

Med anledning av ett reparationsarbete i Åmynnet kommer det under förmiddagen att ske störningar i vattenleveransen meddelar Miva.

Berörda är boende på Åmynnesvägen, Flöjtvägen och Ekovägen samt eventuellt intilliggande område. Vid lunchtid beräknas vattenleveransen åter fungera som normalt.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.
Dela med dig av denna artikel på: