Du är här

2013-10-25 - Örnsköldsvik
Foto: Jonas Nordin

Kommunen säljer i centrum

Örnsköldsviks kommun säljer nu del av kvarteret Egypten med byggnader vid Nygatan och Fabriksgatan.

Ambitionen med försäljningen är att de försålda byggnaderna ska byggas om till bra och tillgängliga bostäder, gärna mindre lägenheter och i upplåtelseform hyresrätt.

Örnsköldsviks kommuns ambition med försäjningen av fastigheterna Egypten 3, 6 och 8 i centrala Örnsköldsvik är att de försålda byggnaderna ska byggas om till bra och tillgängliga bostäder, gärna mindre lägenheter och i upplåtelseform hyresrätt.

Detaljplanen för fastigheterna kommer att ändras, så att kvartersmarken ges användning enbart för bostäder och handel. Nyttjandet som kontor kommer att tas bort.

Den bedömda tillträdesdagen för köparen är halvårsskiftet 2015. 


All information om fastigheten finns här.
Dela med dig av denna artikel på: