Du är här

2013-11-01 - Örnsköldsvik
Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson och kollegan i Örnsköldsvik Peter Juneblad. Undre raden: Johan Eklund och Carina Lindberg, Örnsköldsviks respektive Umeås projektledare för arbetsmarknadsregionen samt Peter Holmqvist, tillväxtchef vid Örnsköldsviks kommun. Bild: Ö-viks kommun

Peter Juneblad: - Det händer oerhört mycket i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik gjorde en presentation i världsklass vid Morgonpasset i Umeå i torsdags. Temat var de möjligheter som följer med att Umeå och Örnsköldsvik utgör en gemensam arbetsmarknadsregion.

Klart är att de två kommunerna både kompletterar varandra och bubblar av aktiviteter. Att de kommunerna jobbar tillsammans är egentligen helt naturligt. Det blev tydligt redan vid den första, lite luriga frågan från Örnsköldsviks kommuns tillväxtchef Peter Holmqvist och näringslivschef Peter Juneblad (som själv pendlar från Umeå):
- Hur långt är det mellan Umeå och Örnsköldsvik? Efter några trevande gissningar om kilometer belönades ”rätt” svar med en cd-skiva: ca 50 minuter.
Örnsköldsvik är med andra ord Umeås närmaste stad i tid räknat.

Peter Juneblad konstaterade att det händer oerhört mycket i Örnsköldsvik. Annat var det på 1990-talet. Kommunen tappade 3 500 arbetstillfällen och 400-500 personer flyttade ut varje år. Svaret då blev ”Vision 2008”, med målet att skapa 2 000 nya jobb.

– Tidningen kallade det ”Hallucination 2008”, men fram till 2004 lyckades vi skapa inflyttning och 2 000 nya jobb. Och vi gjorde det tillsammans, berättade Peter Holmqvist.

De senaste 10 åren har 7 miljarder kronor investerats i Örnsköldsvik, utöver Botniabanan. Det rör sig bland annat om golfbana, bad och hotell samt vindpark och många andra företagsinvesteringar.

Peter Juneblad redogjorde för fyra framgångsfaktorer.

En är att kommunens näringslivskontor är samlokaliserat med Företagarna, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren. Nästa faktor är att ”Världen investerar i Örnsköldsvik”. Här finns flera stora industriföretag med internationella intressen, som BAE Systems med 875 anställda.

Den tredje faktorn är att 75 % av produktionen går på export – faktiskt står kommunen för 3 % av Sveriges totala export. Slutligen kan Örnsköldsvik erbjuda en ”boendemiljö i världsklass”, med bostäder i havsnära läge. Bostadsbyggandet per capita ligger dessutom, precis som i Umeå, på en relativt hög nivå.

Läs mer här
Dela med dig av denna artikel på: