Du är här

2013-11-05 - Örnsköldsvik
Foto: Åsa Westlund, Missing People Sweden

Missing People Höga Kusten är bildat

Nu öppnar Missing Peoples Sweden;s (MPS) sin 30:e lokalavdelning och därmed är målsättningen med minst 30 lokalavdelningar i landet innan utgången 2013 nådd.

MPS finns redan med en lokalavdelning i Västernorrland och med sätet i Sundsvall. Skälet till att vi är angelägna att etablera oss på flera orter i ett län är flera.

– Genom en lokal närvara kan vi påbörja en sökinsats betydligt snabbare än vad som annars skulle vara möjligt. Vidare har den lokala ledningen givetvis bättre lokalkännedom kring det aktuella sökområdet, säger Jörgen Hägglund i ledningen för MPS Höga Kusten och fortsätter:

– Sammantaget innebär det att chanserna till en lyckad sökinsats ökar markant. Vidare så har vi nu erfarenheten att innevånare på den plats vi etablerar oss i större utsträckning väljer att engagera sig som frivilliga vid sökinsatser. För närvarande är 595 västernnorrlänningar registrerade i vårt ”skallgångsregister” och vi hoppas på fler.

Dela med dig av denna artikel på: