Du är här

2013-11-15 - Örnsköldsvik
Foto: Örnsköldsviks kommun

Varvskajen ska bli ett område att trivas i

En av de vackrast belägna platserna i centrala Örnsköldsvik ska väckas till liv.

Området som sträcker sig från Resecentrum längs vattnet nedanför Modovägen har inte varit särskilt attraktivt eller inbjudande tidigare. Nu när järnvägsspåret försvunnit finns förutsättningar för att skapa ett område att trivas i.

Det finns en kortsiktig och en långsiktig plan för vad som ska hända med mark och byggnader längs Varvskajen (tidigare Västra kajen). Den kortsiktiga planen sträcker sig 10-15 år framåt i tiden. I ett första steg kommer Saltmagasinen att rivas, det beslutet har tagits under hösten.

I den långsiktiga planen är tanken att de ska ersättas med tre nya byggnader med samma karaktär och i huvudsak samma storlek. Den första som byggs blir en servicebyggnad för gästhamnens besökare. Ytan mellan magasinen och stationshuset blir till en början korttidsparkering för husvagnar och husbilar.

På längre sikt är tanken att området successivt öppnas upp för bostäder i form av flervåningshus, samt verksamheter och handel med koppling till det marina. När det gäller det så kallade torget har kommunen haft en medborgardialog där allmänheten har bjudits in för att dela med sig av sina visioner och önskemål. Dessutom har det funnits möjlighet för allmänheten att lämna in intresseanmälan när det gäller användning av stationshuset. Flera förslag har kommit in men det är ännu inte bestämt vilken verksamhet som flyttar in i stationshuset.

– Vi vill skapa ett område där folk vill vistas, säger Arne Sandström, mark- och exploateringschef hos Örnsköldsviks kommun. Det känns viktigt att de centralt belägna obebyggda tomter som finns i Örnsköldsvik används till något bra. Varvskajen har alla möjligheter och vi jobbar intensivt för att hitta långsiktiga och smarta lösningar för att väcka området till liv.

Redan nu kan man se att området börjar förändras. Under hösten har marken mellan saltmagasinen och sjöräddningen städats och ytorna har lagts till rätta. Granitblock som hittats på platsen under städningen har återanvänts för att skapa sittplatser. Längs vattnet ska den tidigare bilvägen ersättas av en strandpromenad.

– Vi har försökt behålla det häftiga landskapet med höjdskillnader från den gamla bangården och delar av perronger, för att bevara en del av områdets historia. I ett varmt hörn mot en av de gamla perrongerna har vi lagt ut sand för att skapa en strandkänsla, säger Elisabeth Strand Hübinette, stadsträdgårdsmästare hos Örnsköldsviks kommun.

(Gabriella Röschman, Örnsköldsviks kommun)

Dela med dig av denna artikel på: