Du är här

2013-11-18 - Örnsköldsvik

Efterföljare till Världsklass 2015 klar till hösten

Just nu påbörjas processen med att ta nytt sikte och lägga en grund för nästa utvecklingsarbete i Örnsköldsvik.

Upphandlingar är genomförda och i december är det uppstart för utvärdering av Världsklass 2015 mellan åren 2005-2013 och en ny omvärldsanalys med sikte 5-10 år framåt.
Utvärderingen beräknas vara klar i april och omvärldsanalysen i juni.

Dessa två processer kommer att löpa parallellt men är beroende av varandra. Resultatet av de båda ligger sedan till grund för kommande utvecklingsarbete där man under hösten 2014 har som ambition att bjuda in till ett flertal workshops. Det är tillsammans som man då formar det kommande arbetet.
Dela med dig av denna artikel på: