Du är här

2013-11-22 - Örnsköldsvik

Nya satsningar inom Världsklass 2015

Sammanlagt kom det in 15 incheckningar under oktober till Världsklass 2015 och nu har sex idéer valts ut och dessa kommer att få ekonomiskt stöd.

Följande satsningar kommer att medfinansieras genom Världsklass 2015 det kommande året:

Sing along med Umeå

Musiksamlingar med allsång där alla är välkomna. Körer från Umeå och Örnsköldsvik deltar. Kommer att genomföras som en del av kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik.

Innovationsarena 2014  
                           
Detta är en satsning för att stärka kontakter mellan aktörer kring innovationsfrämjande åtgärder i Örnsköldsvik och Umeå. Förbättra aktörernas kännedom om respektive orts innovationsresurser samt utveckla samarbetet mellan aktörerna.

Världens största låtskrivarcamp

Arrangera världens största låtskrivarcamp och bjuda in internationella och nationella låtskrivare. Tre hela arbetsdagar ska musik skrivas i Örnsköldsvik som även ska, om möjligt, noteras i Guiness rekordbok.

Förstudie Tolfhamn kulturresidens i Näske

I Förstudien kommer man att undersöka möjligheten att skapa ett kulturresidence för ungdomar och vandrarhem i Malte N fastighet i Tolfhamn. Samt att skapa ett centrum för utbildning och utveckling av nya konstformer.
Ambitionen är att bygga världens första upplevelseramp utefter och i Nätraån särskilt anpassad för personer med funktionshinder. Förstudien ska ligga till grund för en ansökan till allmänna arvsfonden.

Industriträdgård i Köpmanholmen

Förstudie som undersöker möjligheter att realisera idén om en besöksträdgård i Köpmanholmens gamla industriområde.

Internationella ungdomstävlingar i backhoppning   
                                           Förstudie bland föreningar i Norden och Europa för att undersöka intresse från klubbar att förlägga internationella läger för ungdomar i Örnsköldsvik.
Dela med dig av denna artikel på: