Du är här

2013-11-27 - Örnsköldsvik

Vattenleveransproblem i Nordanås och Lomsjön

Miva meddelar att med anledning av ett underhållsarbete i Nordanås kommer det under förmiddagen att ske störningar i vattenleveransen.

Berörda är boende i delar av Nordanås och Lomsjön samt eventuellt intilliggande områden. Senast vid lunchtid beräknas vattenleveransen åter fungera som normalt.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.
Dela med dig av denna artikel på: