Du är här

2013-11-29 - Husum

Vattenläcka i Husum

Miva meddelar att de upptäckt en vattenläcka i Husum som innebär störningar i vattenleveransen för boende på Sandsvägen, Gruvvägen, delar av Ön samt eventuellt intilliggande område.


Arbetet med att laga vattenläckan pågår och beräknas vara klart under dagen.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.
Dela med dig av denna artikel på: