Du är här

2013-11-29 - Örnsköldsvik
Peter Holmqvist, chef för Örnsköldsviks kommuns tillväxtavdelning.

Planer för Varvskajområdet börjar ta form

– Med verksamhet och aktiviteter i varvskajsområdet binder vi samman hela Inre hamnen på ett attraktivt sätt, säger Peter Holmqvist, chef för kommunens tillväxtavdelning.

Örnsköldsviks kommun och High Coast Marina AB tecknande 28 november en gemensam avsiktsförklaring gällande drift och utveckling av området Varvskajen i Örnsköldsvik.

Bolaget kommer att utveckla området och driva gästhamnen med servicebyggnad, vandrarhem och husbils- och husvagnsparkering. I avtalet ingår också gamla stationshuset vid Modovägen, där det bland annat planeras en restaurang.

På södra delen av Varvskajen ska en marin anläggning byggas.

Av totalt sju inkomna intresseanmälningar har kommunen valt att jobba vidare med High Coast Marina AB.
– Den entreprenör vi valt att samarbeta med presenterade ett intressant koncept som låg helt i linje med kommunens intentioner för området. Det känns inspirerande att nu tillsammans få jobba vidare utifrån dessa idéer och skapa ett livfullt och välkomnande område på Varvskajen, säger Cecilia Lideskog, kommunens projektledare.

Avsiktförklaringen innebär bland annat att High Coast Marina AB och Örnsköldsviks kommun fram till den 31 mars 2014 ska ha träffat slutliga avtal för området. Under avtalstiden förhandlar inte kommunen med någon annan part.

I början av 2014 påbörjas byggandet av den nya servicebyggnaden, med kaj och utescen. Det nya torget och husvagnsparkeringen kommer att påbörjas under våren. Hela området kommer att vara färdigställt i slutet av 2014. Den sedan tidigare beslutade rivningen av de fyra saltmagasinen på Varvskajen påbörjas inom kort.
Dela med dig av denna artikel på: