Du är här

2013-12-03 - Örnsköldsvik

Turism på export

Länsturismorganisationen Visit Västernorrland anordnade 2013-års Turismforum i Sollefteå, med temat ”Turism på export”.

Turismforum är en mötesplats där företag och organisationer får ta del av nya rön och trender inom besöksnäringen.

Ett sjuttiotal deltagare från hela länet fanns på plats, i huvudsak turistentreprenörer, men även politiker och tjänstemän. Flera intressanta talare deltog och gav inspel kring exportmognad och internationalisering för turistnäringen.

– Det var en givande dag med många bra samtal om hur vi kan utveckla Höga Kusten till en destination som lockar utländska gäster och håller internationell klass. För att lyckas måste offentlig verksamhet och turismentreprenörer arbetar tillsammans med destinationsutveckling. En utveckling som omfattar både hårda och mjuka värden, säger Siv Sandberg, turistchef Örnsköldsviks kommun, som fanns på plats i Sollefteå.
Dela med dig av denna artikel på: