Du är här

2013-12-04 - Örnsköldsvik
Foto: Håkan Nordström

Kommunen får ökat inflytande över evenemangsarenans användning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om grundprinciperna i ett förslag för avtal och överenskommelser med Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB.

Förslaget till nytt avtal har tagits fram gemensamt av Örnsköldsviks kommun och Modo Hockey, genom Evenemangsarenan AB.

Avtalet innebär bland annat förbättringar i istidsfördelning mellan de olika isidrotterna. Kommunen kommer att sköta fördelningen mellan föreningarna. Alla föreningar kommer därmed att kunna hyra istid i flera hallar och Fjällräven Center blir tillgänglig som tävlingsarena för fler föreningar jämfört med idag.

Kommunen, inklusive de kommunala bolagen, får även möjlighet till högre nyttjande av arenalokalerna för konferenser och andra evenemang samt utökade marknadsföringsmöjligheter. I avtalet ingår även lokaler för det turistiska besöksnav, ”Visitor Center”, som planeras i Fjällräven Center.
Örnsköldsviks kommun föreslås betala 13 miljoner kronor per år för avtalet som löper över perioden 2014-2023. I anslutning till beslutet föreslås att tidigare beviljad amorteringsfrihet, på Modo hockeys låneskuld till kommunen förkortas.

Modo hockey, ska genom Evenemangsarenan AB, från och med mars 2015 amortera 500 000 kronor per kvartal till Örnsköldsvik kommun. Lånet ska vara slutbetalt 2034. Kommunstyrelsen kommer vid ett extra sammanträde 16 december att behandla och ta ställning till avtalstexternas konstruktion inför senare beslut i kommunfullmäktige.
Dela med dig av denna artikel på: