Du är här

2013-12-04 - Örnsköldsvik
Bild: Örnsköldsviks kommun

Investeringsmedel för servicebyggnad i Inre hamnen

Inom projektet ”En skärgård i världsklass” ska en ny servicebyggnad byggas i Örnsköldsviks Inre hamn.

Inom projektet ”En skärgård i världsklass” ska en ny servicebyggnad byggas i Örnsköldsviks Inre hamn. För den investeringen finns 10,6 miljoner kronor reserverade. Under projektets gång har behovet av att utöka byggnadens storlek blivit uppenbart.

En modern servicebyggnad behöver motsvara dagens krav och behov för ett flertal besöksgrupper, exempelvis vandrarhemsboende, gästhamnsbesökare och gäster vid den planerade husbils- och husvagnsparkeringen.

För att möjliggöra detta föreslår kommunstyrelsen att ytterligare 3,9 miljoner kronor får tas i anspråk för investeringen. Den summan ska även täcka in en utescen samt fördyrade grundläggningskostnader på grund av de markförhållanden som råder på platsen.

För den investeringen finns 10,6 miljoner kronor reserverade. Under projektets gång har behovet av att utöka byggnadens storlek blivit uppenbart. En modern servicebyggnad behöver motsvara dagens krav och behov för ett flertal besöksgrupper, exempelvis vandrarhemsboende, gästhamnsbesökare och gäster vid den planerade husbils- och husvagnsparkeringen.
De 3,9 miljoner kronorna ska även täcka in en utescen samt fördyrade grundläggningskostnader på grund av de markförhållanden som råder på platsen.
Dela med dig av denna artikel på: