Du är här

2013-12-05 - Örnsköldsvik
Foto: Håkan Nordström

Vindkraft i Häbbersjön och Fängsjön

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att Bolaget Forsca AB får bygga 152 vindkraftverk i området

Häbbersjön är till största delen beläget i Sollefteå kommun. En del av området, Fängsjön, tillhör dock Örnsköldsviks kommun och är i kommunens översiktsplan utpekat som utredningsområde för vindkraft (Häbbersjön).
Kommunfullmäktige föreslås därför tillstyrka bolagets ansökan.
Dela med dig av denna artikel på: