Du är här

2013-12-15 - Utställning

I Carl von Linnés fotspår

"Resa i Norrland" heter Mikael Gudrunssons omfattande fotoutställning som nu visas på Örnsköldsviks Museum & Konsthall.

196 små fotografier och dessutom ett rullande bildspel.Mikael Gudrunsson, Noraström, har gjort en resa i fotspåren efter Carl von Linné på hans Lappländska resa.

"Fotografier från en resa genomförd mellan 12 maj och 10 oktober. Så långt som möjligt följer jag dag för dag Carl von Linnés resedagbok Iter Lapponicum (Lappländska resa) från år 1732. Mellan 20/8-30/8 står inget skrivet i resedagboken. Jag följer här den färdväg Linné muntligen berättat om för häradshövding Michael E. Höijer: upp längs Torneälven till närheten av Jukkasjärvi och tillbaka ner till kusten. Jag gör dessutom en kort avstickare till Kiruna.

Genom att besöka de platser som beskrivs i Iter Lapponicum ville jag undersöka hur dagens norrländska landskap förhåller sig till Linnés anteckningar kring den natur han såg och upplevde, det sätt den brukades på, samt de sätt han ansåg att den bättre kunde komma till nytta."

Mikael Gudrunsson föddes 1980 i Sundsvall, tog magisterexamen i Fri konst vid Konsthögskolan i Umeå 2007. Idag bosatt i Noraström, Västernorrland. I sina arbeten intresserar han sig för norrländska landskapsskildringar och hur vi påverkar och påverkas av landskapets utformning. Med projektet "Blivande skog" påbörjade han 2007 ett långsiktigt arbete med att undersöka den fotografiska skogsbilden och skildra dagens skogslandskap.

Utställningen pågår till och med 11 januari 2014.

Dela med dig av denna artikel på: