Du är här

2014-01-28 - Örnsköldsvik

Plus 75 miljoner kronor för kommunen

I samband med kommunfullmäktiges möte igår presenterade Örnsköldsviks kommun sitt ekonomiska resultat för 2013.

Kommunens plusresultat på 75 miljoner kronor betyder att lagens balanskrav i ekonomin infrias. Resultatet är bättre än budget, vilket gör att resultatmålet uppnås 2013.

Resultatet innehåller engångsintäkter från AFA Försäkring med 55 miljoner kronor, varav 8,5 miljoner kronor har satsats i verksamheten 2013.

Det kan konstateras att kommunfullmäktiges beslut i början av 2013 om ekonomisk återhållsamhet givit effekt på ekonomin, bedömningen är att kostnaderna kunnat sänkas med 25 miljoner kronor.

Nämnderna totalt uppnår budgeterat resultatmål och de som bidragit mest till det är kommunstyrelsens båda förvaltningar och bildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och humanistiska nämnden har samtliga underskott mot budget, där de båda sistnämnda har de största underskotten.

Bokslutsarbetet går nu vidare med måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och koncernredovisning och den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige 28 april.
Dela med dig av denna artikel på: