Du är här

2014-02-02 - Örnsköldsvik

Certifierad lättläst kommunwebb

Som sjunde kommun i landet har Örnsköldsviks kommun nu certifierat webbplatsens lättlästa information.

Örnsköldsviks kommun har sedan flera år tillbaka lättläst information på sin webbplats. Nu har kommunen tagit ytterligare ett steg och låtit certifiera det lättlästa webbrummet.

Certifieringen är en kvalitetsmärkning som innebär att den lättlästa webben uppfyller ett antal kriterier uppställda av Centrum för lättläst.
Den granskning som ligger till grund för certifieringen bedömer det lättlästa webbrummet utifrån: tillgänglighet, aktualitet, struktur, mottagaranpassning, innehåll, språk, form och bild.

– Certifieringen är en del i kommunens tillgänglighetsarbete. Genom att göra denna översyn och kvalitetssäkra det lättlästa webbrummet underlättar vi för fler medborgare att ta del av information kopplad till kommunens verksamhet och att vara delaktiga i samhällsfrågor och demokrati, säger Elisabet Bårman, informatör vid kommunledningsförvaltningen.

Studier pekar på att 20-25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige inte läser på den nivå som förväntas när man lämnar grundskolan.  Det kan till exempel handla om personer med dyslexi, demens, intellektuell funktionsnedsättning eller annat modersmål än svenska som har svårt att tillgodogöra sig information även om texten är skriven på den klarspråksnivå som alla myndigheter ska använda.

– Eftersom webben används allt mer för att informera medborgarna om kommunens verksamhet, är det oerhört viktigt att informationen är åtkomlig och begriplig för så många som möjligt. Att erbjuda webbinformation på lättläst svenska ökar tillgängligheten markant och vi hoppas att fler kommuner ska följa Örnsköldsviks goda exempel, säger Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst.

Örnsköldsviks lättlästa webbrum, www.ornskoldsvik.se/lattlast, är helt avskilt från övriga delar av kommunens webbplats. Det underlättar för målgrupen att orientera sig i strukturen och är också ett grundkrav för certifieringen.

I det lättlästa webbrummet finns grundläggande information om kommunens verksamhet. Där publiceras också ett urval av de aktualiteter som presenteras på den ordinarie webbplatsen fast omskrivna i lättläst form.
Dela med dig av denna artikel på: