Du är här

2022-09-17 - Samhälle
William Oldenborg. Foto: Privat

Så röstade gymnasiet

Ett block fick tydliga mandat att bilda regering när Örnsköldsviks gymnasieelever röstade i Skolvalet 2022.

Med ett röstdeltagande på 77 procent sade förra veckan gymnasieeleverna i Örnsköldsvik sitt om vilka partier de helst vill se i riksdagen. Det under en valdag på H1 Sliperiet vars genomförandesätt rönt intresse från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor), riksarrangör för Skolval 2022.
– Syftet var att göra själva valhandlingen så autentisk som möjligt, vi ställde upp vallokalen som en riktig vallokal med alla regler som följer med det, berättar elevkårens ordförande William Oldenborg (bilden). Vi hade valförättare, riktiga valurnor, röstlängder och avskärmade valsedlar enligt de nya riktlinjerna.
Vad medförde det för eleverna?
– Framför allt lyfter det vikten av att rösta, hur man gör det och hur allt runtomkring går till. MUCF tyckte att vi gjort ett exemplariskt jobb och nu har de gjort en film om hur skolvalet går till hos oss, det är en stor eloge till våra samhällskunskapslärare som planerat detta, tillsammans med elevkåren.
Hur var valdagen?
– Den gick jättebra, eleverna hade verkligen läst på. De röstade under lektionstid och tog sig verkligen tid att gå dit.
Och tittar man på resultatet är det M:s Ulf Kristersson som Örnsköldsviks gymnasium gav uppdraget att bilda regering. Tillsammans med SD, KD och L räknade högerblocket in 714 röster medan S, C, V och MP samlade ihop 474.

Örnsköldsviks gymnasium, 2022
M: 321 röster (27%)
SD: 281 (23%)
KD: 95 (8%)
L: 17 (1,4%)
S: 279 (23%)
C: 101 (8%)
V: 77 (6,4%)
MP: 17 (1,4%)
FI: 9 (0,75%)
Övriga partier: 4 (0,33%)

Röstberättigade elever: 1 777
Giltiga röster: 1 201
Ogiltiga röster: 166

Dela med dig av denna artikel på: