Du är här

2022-09-12 - Ekonomi

Elkostnaden i nivå med bolånet

Elräkningen väntas hamna på liknande nivå som kostnaden för bostadslånet för många villaägare i Västernorrland, även om Riksbanken fortsätter att höja räntorna.

En villa med snittförbrukning och bundet elpris beräknas behöva betala 31 000 kronor per år, att jämföra med 32 000 kronor i räntekostnad för en nyinköpt snittvilla. Det visar en ny kartläggning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserat på statistik från Energimyndigheten.

– Villaägarna i Västernorrland är plågsamt medvetna om att de rekordhöga elpriserna har stor betydelse för den egna boendeekonomin. Även om Riksbanken fortsätter att höja räntan kommer elen framöver vara dyrare än räntan på lånen för många villaägare, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Cirka 31 000 kronor, så hög beräknas elräkningen bli närmsta året för en villaägare i Västernorrland med en genomsnittlig elförbrukning och som tecknar ett elavtal med fast pris hos något av de stora elbolagen. Som jämförelse skulle räntekostnaden för en nyinköpt snittvilla i länet bli 32 000 kronor per år. Det visar en ny kartläggning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som bearbetat statistik från Energimyndigheten och jämfört med kostnaden för ett bolån på en snittvilla i länet.

– Våra mäklare får många frågor om bostädernas energiförbrukning och det finns en oro hos köpare för hur stigande elpriser ska påverka boendeekonomin. Att teckna ett avtal med fast pris har historiskt varit dyrare än att ha rörligt pris. Samtidigt kan det minska oron, eftersom de kraftiga svängningarna på elmarknaden inte påverkar elräkningen, säger Marcus Svanberg.

En genomsnittlig villa i Västernorrland har de senaste fem åren förbrukat i snitt 12 600 kWh. Medelpriset för ett ettårigt fastprisavtal hos Eon, Fortum och Vattenfall i elområde 2, där Västernorrland ligger, är cirka 2,5 kronor per kWh. För villor som värms upp med direktverkande el beräknas förbrukningen vara 25 000 kWh per år, vilket i skulle ge en årskostnad på hela 60 000 kronor.

– Många riksdagspartier föreslår nu åtgärder för att dämpa de skyhöga elkostnader som många kommer att drabbas av i vinter. Det skulle kunna mildra den ekonomiska pressen på hushållen framöver och minska oron inför att byta bostad, säger Marcus Svanberg.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Dela med dig av denna artikel på: