Du är här

2022-08-29 - Näringsliv

Unikt samarbete

I ett unikt samarbete skapas under denna vecka en utställning kring lokal design och handel på Hägglunds Arena. Lokala kreatörer och handlare kommer att skapa två miljöer som visar vad lokala aktörer kan erbjuda större företag när det kommer till kontor och personalrum.

En förstudie som Företagarna genomfört under våren 2022 visar att Örnsköldsviks större företag gärna handlar lokalt men att de gör det i sina befintliga nätverk. De saknar kontakt med lokala kreatörer, designers och handlare.

Utställningen är ett samarbete mellan Cesam, Företagarna, High Coast Creative, MoDo Hockey och Innovation Örnsköldsvik AB och finns att se mellan 30 augusti och 2 september. Under perioden genomförs även aktiviteter där de olika organisationerna och företag möts för samtal om bland annat design, idéer som kan ta Örnsköldsvik in i framtiden och hur företagare och innovationer definieras.

 

Dela med dig av denna artikel på: