Du är här

2022-06-15 - Politik

Nytt LSS-boende planeras i Gimåt

Vid sitt sammanträde 15 juni behandlade omsorgsnämnden ett ärende gällande investering i nytt gruppboende. Om allt går enligt plan beräknas boendet kunna öppna hösten 2023.

För att möta behovet av boende med stöd av lagen om särskilt stöd och service (LSS) föreslår omsorgsnämnden att kommunfullmäktige beviljar investering i nytt gruppboende. Det nya gruppboendet, som fått positivt förhandsbesked för placering i Gimåt, ska erbjuda sex lägenheter för vuxna. Om allt går enligt plan beräknas boendet kunna öppna hösten 2023.

– Det är angeläget att vi håller uppe takten för att kunna erbjuda självständigt boende i fullvärdiga bostäder. Dels har vi redan idag personer som beviljats beslut om boende och som väntar på en plats, dels tillkommer ett årligt inflöde på 5-6 personer, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef LSS.

Utöver gruppbostaden i Gimåt är förhoppningen att inom kort också kunna påbörja bygget av två gruppboenden i Domsjö, som försenats då boendenas placering överklagats. Redan i höst är det inflyttningsdags i Stjärnbackens gruppbostad i Gullänget med sex platser för vuxna.

Kostnaden för gruppbostaden i Gimåt beräknas till 31 miljoner kronor, vilket innebär ett utökat investeringsanslag motsvarande 5 miljoner kronor utöver vad som avsatts i budget 2022. Beslut om investeringen fattas av kommunfullmäktige.

Dela med dig av denna artikel på: