Du är här

2022-06-16 - Utställning
  • Målning av Max Book (bilden är beskuren).
  • Målningar av Ingvar Sjöberg och Max Book (bilderna är beskurna)

alfredsHem i paraDiset

Den något kryptiska rubriken är också titeln på den nya utställning som öppnat på Örnsköldsviks museum & konsthall med Max Book och Ingvar Sjöberg. Utställningen är en del i den länsomfattande Triennalen där 33 konstnärer, alla med anknytning till Västernorrland, medverkar på fem olika platser.

Två stora målningar, tre väggar med projiceringar och mitt i utställningslokalen en installation som Max Book, uppvuxen i Bollstabruk, hämtat från sin egen trädgård hemma i Kolartorp, Stockholm. Installationen ska ses som en sorts försvarsborg, ett skydd mot den privata lokal man byggt upp omkring sig. Utanför skyddsmuren ligger puckar som någon kanske hotar att skjuta mot muren för om möjligt tränga igenom. Vem, eller vad, behöver man skydda sig från?

En av Max Books två stora målningar visar en upprörd man som pekar på sin mark där någon uppfört ett litet svartbygge. Kanske kan man med installationen dra kopplingar till Rysslands pågående invasionskrig i Ukraina? Kanske kan Max Books målning beskriva en främmande makts annektering av ett annat lands territorium?

De tre projiceringarna består bland annat av ett digitalt broderi där Brita-Kajsa Karlsdotters (1816-1915) berömda Anundsjö-söm är en viktig beståndsdel. Sömnaden är ömsom harmonisk och ömsom stridslysten. I trådhärvorna kan man skymta sådant som man rår över men också sådant man inte kan göra något åt.

Ingvar Sjöberg, som är uppvuxen i Gottne men numera bor på Kungsholmen i Stockholm, är mycket intresserad av Brita-Kajsa och den tid då hon levde, när industrialismen tog fart. I sina projektioner speglar han tidens gång och ställer landsbygden, skogen och staden mot varandra.

Ingvar Sjöberg är förutom konstnär även projektledare för DAC, Digital Art Center, samt konstnärlig ledare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. På museet ställer han också ut en rad små målningar, som när man studerar dem närmare har ett visst släktskap med Max Books kraftfulla måleri.

Triennalen är en utveckling av tidigare Y-salong som visades vart tredje år på Västernorrlands museum. Den första triennalen i Västernorrland arrangeras av Konstfrämjandet, där Helena Byström är samordnare, i samarbete med Västernorrlands museum, Apotekshuset Konst och Kultur Sollefteå, Härnösands konsthall, Kramfors konsthall, Sundsvalls museum, Timrå kommun, Ånge konsthall, Örnsköldsviks museum och konsthall samt Region Västernorrland. Curator Björn Norberg har valt ”Vind” som tema för Triennalen.

Utställningen här i Örnsköldsvik, ”alfredsHem i paraDiset”, visas till och med 27 augusti.

Dela med dig av denna artikel på: