Du är här

2022-06-12 - Samhällsinformation

Lupinkampen 2022

För att uppmärksamma problematiken kring invasiva växter och göra en gemensam insats för att bekämpa blomsterlupinen bjuder Örnsköldsviks kommun in ideella föreningar och enskilda personer till en tävling.

Den förening som samlar in flest antal sopsäckar fyllda med lupiner vinner 5 000 kr. Bland övriga deltagande föreningar som samlat in minst 10 säckar lottas två priser à 3 000 kr ut. Bland deltagande privatpersoner lottas 10 Örnkort ut. Tävlingen pågår från lördag 11 juni till tisdag 5 juli.

– Förra året samlade vinnaren in 220 säckar, och totalt kom det in 770 säckar med insamlade lupiner. Vilket verkligen överträffade mina förväntningar. Jag är jätteglad för allt engagemang och tacksam till alla som vill hjälpa till. I år hoppas jag att vi kan komma upp i hela 1 000 säckar, det vore en drömgräns, säger Johanna Martinell, biolog, Örnsköldsviks kommun.

Tävlingsvillkor
Säckarna dokumenteras och lämnas in till brännbart avfall på närmaste återvinningscentral. Genomskinliga säckar ska användas. Mer info: www.miva.se.
Dokumentation (inklusive foto) av antalet fyllda och inlämnade säckar skickas till: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
Genomskinliga säckar till tävlingen kan hämtas i stadshuset Kronans reception.
Framkommer det fusk, det vill säga om säckar fylls med annat än lupiner eller om dokumentationen av antalet inlämnade säckar inte är riktig kommer aktuell förening eller privatperson att diskvalificeras från tävlingen.

Observera!
Tävlingsdeltagare får inte utsätta sig själva eller andra för fara. Vårdnadshavare ansvarar för minderåriga.
Blomsterlupin innehåller alkaloider som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor (källa: www.naturvardsverket.se).
Markägarens tillstånd krävs om du vill plocka lupiner på annans mark.

Kontaktperson vid frågor: Johanna Martinell, biolog 0660-886 66

Dela med dig av denna artikel på: