Du är här

2022-05-24 - Hus & Trädgård

Renoveringsviljan i Örnsköldsvik ökar

Den genomsnittlige invånaren i Örnsköldsvik spenderade 2 310 kronor på renovering under första kvartalet 2022 – en ökning jämfört med samma period 2021, men en mindre ökning än riksgenomsnittet. Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Det är fascinerande att se att renoveringsviljan är fortsatt hög och ökar i många kommuner, även jämfört med de rekordstarka renoveringsåren under pandemin. Under första kvartalet ökade renoveringsviljan i Örnsköldsvik med 1,2 procent jämfört med samma period föregående år, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte invånarna i Örnsköldsvik rotavdragsberättigade tjänster för minst 45 miljoner kronor under första kvartalet i år. Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 83 miljoner kronor i kommunen.

Den genomsnittlige invånaren i Örnsköldsvik renoverade för 2 310 kronor under årets första tre månader, vilket medförde att renoveringskostnaden per kommuninvånare steg med 1,2 procent jämfört med året innan. Det innebär att renoveringsviljan i Örnsköldsvik ökade mindre än rikssnittet.

– Vi ser en fortsatt stark renoveringsvilja i landet, även om takten på ökningen tenderar att mattas av något. Sannolikt är det en följd av kriget i Ukraina och det kärvare ekonomiska läget med bland annat fortsatt höga materialpriser. Historiskt sett är ökningen däremot fortfarande hög, säger Mikael Holmstrand.

På riksnivå spenderade svenskarna nästan 10 miljarder på rot-avdragsberättigade tjänster under första kvartalet 2022, samtidigt som handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 16 miljarder kronor. Det innebär att renoveringskostnaden per svensk steg med i genomsnitt 4,3 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

Dela med dig av denna artikel på: