Du är här

2022-01-15 - Nyheter/Reportage
  • Svinna. Slänga något som hade gått att använda.

”Svinna fyller en lucka”

Språket förändras i takt med samhällets utveckling och vi får ständigt nya ord för att beskriva vår samtid.
Här är de som tillkom under 2021 – plus ett quiz om tidigare nyord!

På 1700-talet påverkade franskan med ord som frisyr, byrå och populär. Under medeltiden tyskan och benämningar som betala, ganska och stad. De svenska ord vi använder oss av är sprungna från många olika källor – låneord som cringe och förkortningar, som app från applikation, eller sammansättningar av redan befintliga ord såsom rattsurfa och ögonkramp. Många uppstår under större världshändelser.
Myndigheten Institutet för språk och folkminnen, Isof, sammanställer varje år en lista på nyord som av olika anledningar tillkommit i det svenska språket. Liksom i fjol domineras den av coronapandemin. 
– Vi tänker väldigt mycket på samhällsomställningar och konsekvenserna av pandemin och klimatet, det är tydligt, säger Linnea Hanell på myndighetens avdelning Språkrådet och dess nyordsgrupp.
De ord hon stöter på under året antecknar hon alltid ned i mobilen och med hjälp av databaser för tidningstexter samt tips från allmänheten sammanställer hon sedan nyordslistan tillsammans med två kollegor. 
– Det är framför allt när ordet slår igenom i media som vi kan se att det spridit sig. Vissa hamnar till slut i SAOL när de använts under en längre tid, mellan 2007-2014 gjorde en tredjedel av nyorden det. Men för vår del gör det inget om orden bara blir tillfälliga, det är inget misslyckande.
Vilket nyord är din favorit?
– Jag gillar ordet svinna, det fyller en lucka. Tidigare har vi pratat om det svinn som kan uppstå på ett lager, att något kanske avdunstar eller läcker ut. Men nu pratar vi om svinna som sker av medvetna handlingar och är något som kan brytas, exempelvis att privatpersoner slänger mat som hade kunnat användas. Den företeelsen har vi inte haft ett ord för tidigare.


2021 års nyord
Anosmi. Frånvaro av luktsinne, luktbortfall.
Coronabubbla. Tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Även upplevelse av isolering.
Coronahund. Hund som skaffats som husdjur under coronapandemin.
Delningsboende. Kollektiv boendeform, eller co-living, där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service.
Djuränkling. Husdjur som behöver ny ägare när den förra avlidit.
Domedagsskrollande. Överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd.
Eftervåld. Psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp.
Fono. Rädsla för normalitet (efter pandemin). Från engelskans fono, bokstavsförkortning av "fear of normal".
Gangfluencer. Person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil.
Gaslighta. Manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd, att det är hen själv som gjort fel.
Generation Corona. Grupp av unga personer vars hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden påverkas av coronapandemin.
Genombrottsinfektion. Infektion som drabbar person som är vaccinerad mot det virus som orsakar infektionen. Tidigare etablerat medicinskt fackspråk.
Giggare. Person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster.
Hybridarbete. Arbete som utförs delvis på arbetsplatsen och delvis i hemmet eller annan plats.
Hybridmöte. Möte där deltagarna kan medverka både fysiskt och digitalt.
Jobbonär. Person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern för pension.
Jukeboxbio. Biografvisning där publiken väljer både film och starttid.
Koldioxidsug. Anordning för att fånga in koldioxid från luften.
Kryptokonst. Digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod (NTF:er).
Ljushare. Ljusprick som hjälper löpare att hålla en viss hastighet under ett lopp.
Maskne. Finnar och andra hudbesvär som orsakas av att bära munskydd eller visir.
Metaversum. Virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro.
Mikrovana. Mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring.
Mobilitetshubb. Anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas.
Nettonollmål. Mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser.
Piratbibliotek. Webbplats som olagligt erbjuder litteratur för nedladdning.
Postcovid. Kvarvarande symptom efter genomgången covid-19-infektion.
Snällvägg. Plats där personer kan ge bort exempelvis kläder man inte behöver. Fenomenet uppstod i Iran 2015 och har sedan dess spridits över världen.
Spökkök. Matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för avhämtning eller utkörning.
Svinna. Slänga något som hade gått att använda.
Svinnlåda. Låda med livsmedel som närmar sig bäst före-datum, är på väg att bli dåliga eller anses ha skönhetsfel och därför säljs till nedsatt pris.
Tippningspunkt. Punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge.
Vaccinationalism. Prioritering av vaccinering av egna medborgare trots att behovet kan vara större i andra länder.
Vaccinpass. Intyg på vaccination mot coronaviruset som är nödvändigt för tillträde till vissa platser och evenemang.
Zoomtrötthet. Mental utmattning som uppstår till följd av många videomöten.
Återförvildande. Återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan.


QUIZ!
2000-talets nyord

Minns du vilket år dessa nyord kom? Testa dig i ett quiz!
Svaren hittar du längst ner på sidan.

1. Mobilzombie.
En person försjunken i sin mobiltelefon, som därför inte lägger märke till vad som sker runt omkring.
A. 2000
B. 2008
C. 2014

2. Kalsongbadare.
Pojke som badar med sina märkeskalsonger under badbyxorna och ser till att märket syns.
A. 2001
B. 2008
C. 2013

3. Tjock-tv.
Tv-apparat som inte har platt skärm.
A. 2001
B. 2005
C. 2013

4. Hemester.
Semester som tillbringas på hemorten.
A. 2002
B. 2006
C. 2009

5. Backslick.
Herrfrisyr med ganska långt bakåtstruket, ofta vaxat hår.
A. 2004
B. 2009
C. 2015

6. Filterbubbla.
Individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar.
A. 2007
B. 2011
C. 2016

7. Plankning.
Att lägga sig plant ned på en offentlig plats och lägga ut foto av detta i sociala medier.
A. 2005
B. 2011
C. 2017

8. Inaskad.
Någon som inte kunnat ta sig hem till följd av flygstoppet efter vulkanutbrottet på Island.
A. 2000
B. 2005
C. 2010

9. Curlingförälder.
En förälder som vill sitt barn så väl att hen gör allt för att undanröja – sopa bort – alla hinder och svårigheter, precis som en curlingsspelare som ivrigt sopar isen för att curlingstenen ska glida fram lättare.
A. 2004
B. 2009
C. 2014

10. Messa.
Skicka ett sms-meddelande.
A. 2000
B. 2005
C. 2010


Ett quiz till!
Vad kan du om svenska skrivregler? Här kommer ett litet bonusquiz, eller ”kviss” som de själva väljer att stava det, från Isof.

1. Ska en bildtext avslutas med punkt eller inte?
A. Ja, men bara vid fullständig mening
B. Ja, alltid
C. Nej, aldrig

2. Vilken pluralböjning av gangster rekommenderas?
A. två gangstrar
B. två gangster
C. två gangsters

3. Vilken bestämd form singular av museum rekommenderas?
A. museet
B. muséet
C. museumet

4. Hur bör partiförkortningen för Miljöpartiet skrivas?
A. mp
B. MP
C. (MP)

5. Hur ska flerordiga druvsorter skrivas?
A. Sauvignon blanc
B. Sauvignon Blanc
C. sauvignon blanc

6. Vilken form rekommenderas?
A. allt som oftast
B. alltsom oftast
C. alltsomoftast

7. Hur bör namninitialer skrivas?
A. Leif G.W. Persson
B. Leif GW Persson
C. Leif G W Persson

8. Hur böjs cd i plural?
A. cd:ar
B. cd:n
C. cd’s

9. Vad kallas diakrittecknet ^ (som i crêpes) på svenska?
A. hake
B. tilde
C. cirkumflex

10. Hur ska Eva Ek Lind sorteras i listor där förnamnen sätts efter komma?
A. Lind, Eva Ek
B. Lind Ek, Eva
C. Ek Lind, Eva

 

 

Rätt svar, nyord: 1C, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7B, 8C, 9A, 10A
Rätt svar, skrivregler: 1B, 2A, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B, 8A, 9C, 10C

Dela med dig av denna artikel på: