Du är här

2022-01-13 - Samhälle

Nya lagar 2022

Här kan du se vilka nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Nytt år och med det nya lagar. Åtgärder mot engångsplast och klimatdeklarationer för nya byggnader är två exempel på det urval av nya lagar vi presenterar här.

Åtgärder mot engångsplast
Engångsartiklar som bestick, sugrör, tops, muggar som består av mer än 15 procent plast förbjuds och den som serverar mat eller dryck i engångsprodukt ska erbjuda ett flergångs-alternativ.

Nedskräpning
Undantaget för ringa nedskräpning tas bort vilket innebär att det blir straffbart med böter på 800 kronor att kasta bort en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande.

Slopad reklamskatt
För att motverka de ekonomiska följderna av covid-19, i synnerhet för idrottsföreningar, tas det sista steget i att avskaffa reklamskatten.

Klimatdeklaration nya byggnader
När en ny byggnad uppförs ansvarar byggherren för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Deklarationen ska spegla uppförandets klimatpåverkan.

Stärkt försäkringsskydd
Inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Höjningen berör även rehabiliteringspenning, närståendepenning och smittbärarpenning.

Skärpta straff för våld och kränkningar
Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Även straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps och mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud är inte längre fria från straff. Även förtal och grovt förtal kan ingå i kränkningen.

Slopad straffrabatt
Straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år slopas vid brott som har minimistraff på fängelse i ett år eller mer, till exempel rån, grov miss-handel och våldtäkt.

Förlängd pandemilag
Lagen antogs av riksdagen i januari 2021 och i november beslutades att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas till och med 31 maj 2022 för att säkerställa fortsatt god beredskap i hanteringen av pandemin.

 

Dela med dig av denna artikel på: