Du är här

2022-01-11 - Samhällsinformation

Besök återvinningscentralen när det passar dig

Mivas återvinningscentraler är de mest välbesökta platserna i kommunen. I fjol stannade besöksantalet på otroliga 203 000. Fler kommer det sannolikt att bli när Miva lanserar Lämna själv-kortet, som ökar tillgängligheten och gör det lättare för privatkunder att lämna sitt avfall på tider som passar hen. Lanseringen sker på Bjästa återvinningscentral under vecka 2.

Lämna själv-kortet är en självservice som innebär att innehavaren av kortet kan besöka åter- vinningscentralen när den normalt är stängd och obemannad.
– Det här gör vi för att det ska bli lättare för kunden att göra rätt och för att så mycket avfall som möj- ligt ska samlas in och tas om hand på rätt sätt, säger Åsa Möller, affärsområdeschef för Avfall och återvinning.


Kort utbildning på återvinningscentralen
Allt som krävs för att få Lämna själv-kortet är att genomgå en kort utbildning. Utbildningen bokas av kunden själv och genomförs på återvinningscentralen då Mivas personal visar hur sorteringen går till, vilka säkerhetsregler som finns och annat som är viktigt att tänka på när man som kund besöker återvinningscentralen på egen hand.
– Utbildningstillfällena är ett sätt att få träffa och stärka vår relation till kunderna, men också för att förmedla det förtroende och egna ansvar som den här typen av självservice innebär, fortsätter Åsa.


Pilot inför fortsatt lansering
Efter utbildningen som tar en timme använder kunden sitt körkort för att på egen hand öppna grindarna till Bjästa återvinningscentral söndag till torsdag mellan kl 9–20.
– Bjästa blir en pilot och vi börjar där eftersom vi har ett högt besökstryck där. Därefter blir det ett successivt införande på de övriga återvinningscentralerna under de kommande åren.
Med några få undantag kan kunden slänga allt avfall som normalt kan lämnas när återvin- ningscentralen är bemannad. Undantagen är farligt avfall och större elektroniska prylar som kräver särskild hantering.
Sedan är det långt ifrån allt som behöver kastas. Därför är självklart möjligheten att lämna möbler, heminredning och cyklar till återbruk tillgänglig även med Lämna själv-kortet.


Ett av fem kundlöften
Lämna själv-kortet är en del i Mivas strategiska arbete för att förenkla för kunderna och ett av fem kundlöften som Miva utfärdade efter den senaste kundenkäten 2020.
– Utifrån våra kundundersökningar blir detta en välkommen nyhet. Generellt har vi mycket nöjda kunder, men många önskar att våra återvinningscentraler på serviceorterna har öppet oftare, säger Åsa.

Dela med dig av denna artikel på: