Du är här

2022-01-04 - Väder

Ishallar stängda på grund av snö på taken

På grund av att snölasterna på taken på Modohallen och Skyttis ishall överskrider de tillåtna gränsvärdena har beslut tagits om att hallarna hålls stängda tills dess att taken sopats rena från snö.

Arbetet med att få taken rena från snö startar onsdag 5 januari och arbetet beräknas att ta hela dagen. Berörda föreningar och lag med bokade tider i hallarna kommer att få besked om när de kan träna i hallarna igen.

Dela med dig av denna artikel på: