Du är här

2021-12-21 - Nyheter/Reportage

Mindre matsvinn i skolan

Årets matsvinnsmätning för 2021 visar på en minskning med 26% av det totala matsvinnet i Örnsköldsviks skolor, jämfört med förra årets mätning.

Ett glädjande resultat enligt Frida Ingelsson, kostutvecklare, kostavdelningen, Örnsköldsviks kommun.
– Det känns roligt att vi nu kan se resultat av de åtgärder vi tillsammans med personal i skolrestaurangerna arbetat aktivt med under året för att minska matsvinnet i skolan. Vi har bland annat fortsatt med att erbjuda eleverna alternativrätter, som tillagats på rester från tidigare serveringar och i år har vi även erbjudit elever och personal på skolan att kunna köpa med sig en matlåda efter avslutad servering och det har varit populärt, säger Frida Ingelsson.

Inom Örnsköldsviks kommun utförs varje höst en matsvinnsmätning inom bland annat skola och förskola. I skolan mäts serveringssvinn, vilket är den mat som aldrig nått elevens tallrik, samt tallrikssvinn, den mat som eleven skrapar av tallriken efter måltiden. Det totala matsvinnet 2021 uppgick till 180,5 gram per elev och vecka vilket är en minskning med 26 procent sedan 2020. Även maten som kastas från elevernas tallrikar fortsätter att minska. Sammanställningen visade att eleverna kastar 89 gram mat per elev och vecka, en minskning med 7 procent sedan 2020.

För att minska matsvinnet erbjuder skolorna alternativrätter, allt fler kök i kommunen serverar dagligen två eller tre alternativ bestående ibland helt eller delvis av rester från tidigare serveringar. Elever och personal erbjuds också köpa med sig mat efter avslutad servering, som annars skulle ha blivit matsvinn. Matsedeln anpassas även lokalt genom att köket kan byta ut maträtter som är mindre populära på just den skolan.

Dela med dig av denna artikel på: