Du är här

2021-12-10 - Nyheter/Reportage

Stora snömängder kan stänga idrottshallar

I Örnsköldsvik berörs Skyttis ishall, Modohallen, Fotbollshallen och Skyttis innebandyarena.

Som säkerhetsåtgärd kan det vid kraftiga snömängder bli aktuellt att tillfälligt stänga idrottsanläggningar i kommunen. Det är bland annat erfarenheter från det allvarliga takras som inträffade på Tarfallahallen i Kiruna 2020 som lett till ökad vaksamhet mot svaga takkonstruktioner. Underspända limträtakstolar finns på flertalet byggnader i Sverige och landets byggnadsnämnder har uppmanats att utreda befintliga hallar med liknande takkonstruktion med avseende på bärförmåga och instabilitet.

I Örnsköldsvik berörs följande kommunala anläggningar: Skyttis ishall, Modohallen, Fotbollshallen samt Skyttis innebandyarena. För dessa genomförs kontinuerliga riskanalyser gällande nederbörd och åtgärder för att stärka beredskapen för snöröjning har vidtagits. Trots det kan anläggningarna ändå komma att behöva stängas vid större mängder snö eller att det snöar i samband med helg. 
– De föreningar som eventuellt blir berörda kommer i första hand att meddelas via e-post från kultur- och fritidsavdelningens lokalbokning om anläggningarna stänger. I de fall det är möjligt att göra omfördelning av tider mellan hallarna, kommer vi att ha en direkt dialog med de berörda. Tyvärr kommer vi förmodligen inte kunna omfördela tider till alla som eventuellt drabbas. Det beror på att vi i vissa fall inte har andra anläggningar som kan ersätta de stängda och att vi redan har en hög beläggning på de flesta av kommunens anläggningar, säger kultur- och fritidschef Sune Westberg.

Kultur- och fritidsavdelningen uppmanar föreningslivet att titta på alternativ till anläggningar de kan hyra på andra orter inom kommunen. Även anläggningar utanför kommungränsen.
– Om det sistnämnda blir aktuellt kan föreningar med barn- och ungdomsverksamhet söka bidrag för viss del av hyreskostnader för externa anläggningar när de kommunala inte finns att tillgå. Vi är också beredda att ta en diskussion om det uppstår andra ekonomiska konsekvenser för föreningarna.

Dela med dig av denna artikel på: