Du är här

2021-11-01 - Näringsliv

AxÖ Consulting storsatsar

Många och omfattande investeringar görs under de kommande åren i Norrlandsregionen, vilket leder till ett ökat behov av kompetensförsörjning. För att bidra till detta öppnar AxÖ Consulting kontor på en rad orter i norra Sverige – bland annat i Örnsköldsvik.

Norrland är en expansiv region, där de kommande decennierna innebär en investeringsboom inom bland annat förnybar energi, elektrifiering och fossilfritt stål. Totalt sett handlar det om planerade investeringar på runt 1000 miljarder kronor, vilket i sin tur väntas skapa ett behov av uppemot 100 000 inflyttare till Norrland. 
Bland investeringsprojekten finns exempelvis byggandet av Northvolts batterifabrik i Skellefteå, LKAB:s industrisatsningar och H2 Green Steels produktion av grönt stål. Därtill har BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik tagit hem ordrar till ett värde som passerat 12 miljarder kronor, vilket medför ett behov av att anställa upp till 400 nya medarbetare. 
Med dessa investeringar följer ett stort behov av kompetensförsörjning, där rekryteringsföretaget AxÖ Consulting vill vara med och bidra till den positiva utvecklingen av näringslivet i Norrland och den gröna omställningen som kommer med den.
AxÖ Consulting har sedan tidigare verksamhet i Karlskoga och Örebro, och har sedan den 1 oktober öppnat kontor även i Örnsköldsvik, Umeå och Luleå. Satsningen har möjliggjorts av att företaget har kunnat knyta till sig fyra mycket rutinerade medarbetare som tillsammans har över 50 års branscherfarenhet.  
– Vi står inför en stor utmaning som kommer att kräva samordnade och strukturerade rekryteringsinsatser med många aktörer som samverkar. AxÖ vill vara en av dessa aktörer, säger Maria Håkansson, rekryteringskonsult på AxÖ Consultings kontor i Örnsköldsvik. 
De nya medarbetarna på företaget har utöver gedigna yrkeserfarenheter även ett brett nätverk och ett stort antal väletablerade relationer till företag och organisationer i regionen.  
– Ett nära samarbete med våra kollegor på kontoren i Örebro och Karlskoga innebär att vi kan täcka ett större geografiskt område och stötta varandra vid större uppdrag som kräver mycket resurser, säger Ola Pettersson, regionchef för AxÖ Consultings Norrland. 
Maria Håkansson menar att det med rätt hjälp finns stora möjligheter att lyckas med satsningarna.
– Det råder redan nu en kamp om kandidaterna i Norrland. Våra kunder kommer att behöva jobba än mer med sitt arbetsgivarvarumärke och vi kommer sannolikt att behöva titta utanför Sveriges gränser för att hitta resurser. Vi behöver bli mer internationella och oftare ställa frågan om man verkligen behöver prata exempelvis svenska för att klara jobbet. Vi på AxÖ är redo för utmaningen, säger hon.

Dela med dig av denna artikel på: