Du är här

2021-11-01 - Samhälle
Foto: Håkan Nordström

Allhelgonahelgen lockar många till kyrkorna

Allhelgonahelgen står för dörren, det är den helg på året som lockar flest besökare till kyrkor och kyrkogårdar. Detta år genomförs traditionella minnesgudstjänster i kyrkorna och pastoratets medarbetare finns på plats på kyrkogårdarna för att möta besökarna.

Allhelgonahelgen är den tid på året då vi, tillsammans med människor i Sverige och världen, uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Många gör det genom att besöka kyrkogårdar och anhörigas gravar.
– Det är viktigt för oss att finnas till hands på våra kyrkogårdar. I våra möten ges plats för frågor och diskussioner, det kan röra sig om såväl andliga som mer praktiska frågor, säger Peter Persman, kyrkoherde i Själevad, Mo och Björna pastorat.
Under allhelgonahelgens fredag och lördag finns pastoratets medarbetare på plats på kyrkogårdarna i Själevad, Mo och Björna. Det bjuds på fika och framför allt bjuds det på möjlighet till samtal och frågor.
– Vi berättar gärna om våra kyrkogårdar. Vilka typer av gravskick som vi kan erbjuda, vad som gäller kring gravrätt, gravskötsel och avtal. Vi har även möjlighet att hitta och visa var gravar är placerade, fortsätter Peter.
Nytt för i år är att det erbjuds flera kortare andakter i Uppståndelsekapellet i Själevad och i Mo och Björna är kyrkorna öppna för enskild ljuständning. - Allhelgonahelgen, med dess personliga möten, ger oss en möjlighet att berätta om hur vi från svenska kyrkan kan stötta de som lever vidare, påminna om att ingen behöver vara ensam i sin sorg.
– I sorgearbetet kan våra diakoner finna till hands, det kan vara enskilt eller genom våra sorgegrupper. Diakonerna gör ett mycket viktigt jobb. Vi brukar säga att det är kyrkans sociala arbete med insatser som stöttar medmänniskor i utsatta livssituationer, fortsätter Peter.
På alla helgons dag den 6 november inbjuds till minnesgudstjänster i kyrkorna i Själevad, Mo och Björna. En personlig inbjudan har skickats till närmast anhöriga till de cirka 200 medlemmar som avlidit under året.
– Det brukar vara uppskattade och välbesökta gudstjänster. Vi hedrar de som lämnat oss under året genom att läsa upp namnen och tända ett ljus för var och en av dem. Det blir ett fint sätt att minnas, säger Peter och poängterar att minnesgudstjänsterna är öppna för alla som önskar komma.
Minnesgudstjänsterna hålls lördag 6 november i Själevads kyrka kl 16.00 och 18.00. I kyrkorna i Mo och Björna hålls minnesgudstjänster kl 18.00 samma dag.
Under fredag och lördag, 5-6 november, finns medarbetare på plats på kyrkogårdarna följande tider: Själevads kyrkogård kl 12-18, Björna och Mo kyrkogård kl 14-16.

Dela med dig av denna artikel på: