Du är här

2021-10-08 - Sport & Fritid

Insändare: Reflektioner från ett älgpass

"Nu är vi inne i en period med mycket rörelse i skogen", skriver Lars Silverlöv, NTF Västernorrlands Äldreråd.

Vad har älgjakt och trafik med varann att göra tänker ni säkert, men när man sitter ensam i skogen i timmar och dagar så hinner man reflektera och fundera en hel del. Hur påverkar vår närvaro i skogen trafiksäker-heten på våra vägar?
Nu är vi inne i en period när det är mycket rörelse i skogen på grund av jakt och snart börjar brunsten för älgen. Sammantaget medför det en markant ökad risk för viltolyckor. Speciellt under gryning och skymning då älgarna naturligt rör på sig. Hundar och människor i skogen oroar och gör att viltet rör på sig också under dagen och nu har vi ”nalle” också som blir allt vanligare. Tänk på att en vuxen älg kan väga över 500 kilo, att krocka medför direkt livsfara både för dig dina passagerare och givetvis för älgen.
Kör försiktigt, tänk på viltfaran och titta på termometern, nattfrosten kan slå till när som helst.

NTF Västernorrlands Äldreråd
Lars Silverlöv

Dela med dig av denna artikel på: