Du är här

2021-10-09 - Motor
  • Skyltad
  • Säkerhetskontroll
  • Fickparkering
  • Gångfartsområde
  • Cirkulationsplats
  • Många beslut
  • Protokoll
  • Teoriprov

Nu är det kört

Drygt 30 år har passerat sedan en yngre och mer nervös version av undertecknad senast gjorde ett körprov. Nu har jag kört upp igen, den här gången utan att körkortet stod på spel.

Nervöst ja, men på ett helt annat sätt nu när körprovet är riskfritt och resultatet på teoriprovet saknar betydelse annat än för den egna självkänslan.
Jag möter upp trafiklärare David Olsson utanför Thomas Trafikskola som han äger tillsammans med sin sambo Linda Nyman.
I bilen går vi igenom körprovets upplägg, jag ställer in stolen, justerar backspeglar och konstaterar lättad att bilen är av samma märke som min egen. David ber mig köra till ett mål jag känner till och så länge jag inte får andra instruktioner ska jag köra rakt fram.
Situationer uppstår och vi pratar om dem. Jag inser att jag förmodligen håller ratten helt fel, att jag, till skillnad från dagens elever, inte fått lära mig miljöbesparande körning men kanske ändå kör så.
Väl ute på E4 upptäcker jag att jag inte stängt dörren helt. Jag gör det i farten medan David ler och säger att det var bra att jag upptäckte det själv i alla fall.
Hur det gick? Jo då, körningen flöt på fint medan teoriprovet blev en rejäl utmaning. Hela upplevelsen blev en påminnelse om att inte ta sina kunskaper för givna och att alltid vara uppmärksam och medveten i trafiken. l

Skyltad
Den röda ”körprov”-skylten började användas så sent som för ett år sedan, en åtgärd för att minska påkörningsolyckor bakifrån. David plockar ner den röda ”övningskör”-skylten från taket. Den finns även i grönt för användning vid övningskörning med handledare och som gör att även mötande medtrafikanter blir medvetna om att övningskörning pågår.

Säkerhetskontroll
Säkerhetskontrollen är ett inslag som alltid finns med i körprovet, åtminstone delar av den. Vid den öppna motorhuven kommer min första bekännelse för dagen, visst har jag koll på att nivåerna för olja samt broms- och kylarvätska är viktiga, men de gånger jag faktiskt gjort en säkerhetskontroll sedan jag tog mitt körkort kan jag nog räkna på ett par av ena handens fingrar.

Många beslut
När jag bromsar in för att släppa fram bilen i korsningen inser jag hur mycket information min bilförarhjärna hanterar, samtidigt som den hela tiden fattar viktiga beslut. Signaler skickas till fötter som bromsar, kopplar och gasar, händer som styr, blinkar och växlar.
Högerregeln kan vara klurig ibland. Två exempel är utfarterna från Paradisgaraget och från parkeringshuset under Galleria Magasinet i korsningen Lasarettsgatan/Torggatan.
– Frågan är om det är utfartsregeln eller högerregeln som gäller, säger David. Torggatan är en gata så där bör det vara högerregeln men det går ju även att tolka det som utfart från parkeringshuset. Vill man vara helt säker kollar man vad det står i lokala trafikföreskrifter.

Gångfartsområde
En del av Fabriksgatan är just nu skyltad ”gångfartsområde”, en skyltning som jag inte minns från när jag tog mitt körkort. Jag inser hur sällan jag kör längs gator med den skylten. Här får fordon inte köra med högre hastighet än gångfart och jag har väjningsplikt mot gående. Jag får inte heller parkera i ett sådant område.

Cirkulationsplats
Körning i cirkulationsplats är ofta orsak till diskussion. Jag tar mig genom Paradisrondellen utan kommentarer från David. Han är van vid att många har bestämda uppfattningar om vad som gäller.
– Skyltarna ovanför körfälten är en rekommendation. Det kan ju tolkas som att man får göra som man vill men om en myndighet rekommenderar att vi ska göra något ska vi göra det om vi kan. Långa lastbilar kan till exempel behöva köra i ”fel” körfält i en cirkulationsplats och då är det okej. När du kör ut ur cirkulationsplatsen ska du ge tecken med blinkers.

Fickparkering
– Nu ska vi försöka få till en fickparkering här, säger David lugnt när vi kör in på Fabriksgatan.
Jag berättar för David om hur kör-lektionen där jag skulle lära mig fick-parkera slutade i tårar och att kör-läraren bestämde att vi skulle strunta i det där med att fickparkera. Risken att jag skulle behöva göra det på uppkörningen var ändå så liten.
Nu vill David att jag visar mina färdigheter, ovetande om att min mamma lärde mig att fickparkera när jag väl hade fått mitt körkort.
– Tänk på att det inte spelar någon roll om du klarar det eller inte. Strunta i det du lärde dig på trafikskolan och bestäm att du ska backa in och stå där.
Jag gör mig redo men lyckas först inte ens få i backen, ovan vid en bil med sex växlar. Med backen i går det galant!

Protokoll
Det är många moment som ska bockas av i protokollet under ett körprov. Vändning, parkering, oskyddade trafikanter, körfältsbyten, gatukorsning, cirkulationsplats, backning och start i lutning är några av dem. När vi parkerat utanför trafikskolan igen fyller David i siffror som betygsätter mitt utförande.
– Om det här hade varit ett prov på riktigt och du hade kört så här hade du fått ditt körkort. De tittar på helheten och det är okej att göra små missar.
Och missar gjorde jag, som att stanna mitt på cykelpassagen där Villagatan leder ut på Järvedsleden och att missa att blinka på väg ut ur Museirondellen.
På skärmen dyker bilder upp med mängder av information, symboler, skyltar och situationer. Till varje bild ett påstående och/eller en fråga att tolka rätt och efter det flera alternativ att välja på som jag behöver läsa noga för att inte missförstå.

Teoriprov
Ögonen flackar över skärmen medan en klocka räknar ner sekund för sekund. Vissa frågor känns självklara, andra omöjliga.
– Titta på bilden och läs frågan först och så bestämmer du dig för vad ditt svar skulle vara innan du läser alternativen, tipsar David.
Fortfarande svårt och flera av mina svar blir rena gissningar. Att jag inte klarar gränsen på 52 rätt förvånar mig inte men 49 blev det och jag känner mig ändå rätt nöjd.
– För att vara bra förberedd krävs att man läst på i körkortsboken, tagit teorilektioner och gjort digitala prov, säger David. Att bara göra proven är fel sätt att lära eftersom hjärnan även tar in de felaktiga alternativen.
Frågorna jag missar på handlar bland annat om utskjutande last, hur den ska märkas, bruttovikter med mera, sådant jag kan ta reda på vid behov, men jag har också fel på sådant jag helt klart borde känna till.

Dela med dig av denna artikel på: