Du är här

2021-10-05 - Samhälle
Kerstin Lindgren Fors och Susanne Sjöquist tillsammans med de glada och kunniga entrévärdar och vaccinatörer som i Curlinghallen tagit emot och vaccinerat besökare.

Curlinghall blir curlinghall igen

Curlinghallen på Skyttis i Örnsköldsvik har använts som vaccinationsenhet till den 30 september. Totalt har 74 712 vaccinationsdoser givits till kommunens invånare av de medarbetare som under tiden för vaccinationsprojektet arbetat i curlinghallen.

Tid för Covidvaccination kan fortsättningsvis bokas via 1177.se eller via telefonnummer 0611-80 400. Vid ej tillgång till internet; se Vaccinationsenhet Örnsköldsvik.

Dela med dig av denna artikel på: