Du är här

2021-09-24 - Övrigt

Innovationsveckan 4-8 oktober

Den 4-8 oktober pågår Innovationsveckan, en nationell vecka som fokuserar på att dela smarta lösningar i offentlig sektor genom att visa upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar.

Örnsköldsviks kommun deltar under veckan med ett eget program med flera aktiviteter, för att visa upp delar av innovationsarbetet i kommunens verksamheter samt tillsammans med andra aktörer. Programmet täcker allt från klimatneutralitet till lösningar inom social hållbarhet samt hur vi skapar förutsättningar för inflyttare.

-Örnsköldsvik har en lång tradition av att vara en plats för innovationer. I kommunen har vi ett ständigt pågående arbete för att skapa ett mervärde för de som bor, verkar och vistas här. Innovationsveckan är ett utmärkt tillfälle att få synliggöra det utvecklingsarbete och innovationer som skapas i kommunen samt inspirera och utbyta erfarenheter med andra, säger Vanja Östman, chef tillväxtavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Kommunens aktiviteter under Innovationsveckan kommer att sändas digitalt och är öppna för alla att ta del av.

Dela med dig av denna artikel på: