Du är här

2021-09-22 - Skola & utbildning
  • Foto: Håkan Nordström
  • Danspedagogen Clara Wärme Otterstrøm från Danmark håller dansworkshop varje dag med eleverna. Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

Internationellt skolutbyte

Det är full fart på deltagarna som har uppenbart roligt när de följer den portugisiske dansläraren Pako, som inte bara instruerar sjundeklassare från Ängetskolan – elever från fyra andra länder gör samma rörelser samtidigt, och alla ser varandra på storbildskärm.

Elever i 7an på Ängetskolan representerar Sverige under den här veckan i det internationella Erasmus Plus-projektet ”Exchanges for All”. En vecka där allt sker på engelska och där många av programpunkterna hålls online, tillsammans med skolor från Lettland, Litauen, Danmark och Finland.
– Det här berikar eleverna på många olika sätt, de får träffa nya människor över landsgränserna och de får en insikt i hur man kan tänka i olika klimatfrågor. Det egna ansvaret påverkas också på ett positivt sätt, säger Ängetskolans rektor Mariana Karlsson, som är ny på jobbet sedan hon tillträdde i augusti.

Klimatfrågan, som tas upp under rubriken ”Stop Climate Changes” sker i så kallade crossborder groups och normalt sett så skulle eleverna ha träffats i verkligheten, men av förklarliga skäl sker allt online den här veckan. Klimatet och vår föda har många beröringspunkter och därför fokuserar man på matlagning.
– Vi lagar tre olika rätter och eleverna får beräkna den klimatpåverkan de olika rätterna medför, berättar fritidskonsulent Janne Lindström.
Eleverna får därmed en inblick i hur klimatavtrycket blir om man till exempel äter kött, vegetariskt eller närproducerat.

En hel del fysisk aktivitet, mycket mer än en normal skolvecka, blir det också. Dels genom den dagliga dosen ”Energizers” som Pako leder online med alla deltagande skolor samtidigt. Men också med dansworkshops som här på Gnistan – där Ängetskolans deltagare håller till hela veckan – leds av den danska danspedagogen Clara Wärme Otterstrøm.
– Vi kör varje dag hela veckan och på fredag visar vi upp för de andra skolorna vad vi har gjort. Normalt sett hade vi träffats med tre-fyra olika skolor men nu blir det på länk och det gör det svårare. Det är förstås bättre att träffas i verkligheten, då lär man sig mer om olika kulturer – men jag gillar att eleverna ändå lyckas skapa kontakt via Zoom, säger Clara Wärme Otterstrøm.

Klimatet är som sagt i fokus men samtidigt lyckas man väva in flera olika skolämnen: hem- och konsumentkunskap i matlagningen, matematik och kemi i uträkningen av matens klimatpåverkan, idrott och hälsa i dansprogrammen, lite geografi, samhällskunskap och inte minst engelska.
– Det är en väldigt bra språkvecka eftersom allt sker på engelska, berättar fritidskonsulent Monica Wallin.
– Dessutom påverkar det här elevernas självkänsla, de ställs inför nya utmaningar och deras personlighet påverkas positivt, fortsätter Janne Lindström.

Som helhet en mycket annorlunda vecka för eleverna i årskurs 7 på Ängetskolan, som nog kommer att känna det som att de haft en veckas ledigt från skolan – trots att de lärt sig massor, samtidigt som de haft väldigt roligt.

Dela med dig av denna artikel på: