Du är här

2021-09-21 - Miljö

Oljeutsläpp söder om Husum

Ett oljeutsläpp har påträffats i kustområdet söder om Husum. Orsaken utreds och sanering förbereds.

Under den gångna helgen har olja påträffats på ett antal platser längs kusten strax söder om Husum, ner mot Granön med flera öar. De flesta fynden har gjorts på land, ett mindre oljepåslag har påträffats i vattnet.

Ännu är det oklart varifrån oljan kommer. Räddningstjänsten jobbar nu med att förhindra att skadorna breder ut sig. Därefter inleds saneringsarbete som beräknas kunna pågå cirka två veckor. Kustbevakningen ansvarar för att ta hand om olja till havs medan kommunens räddningstjänst och miljöenhet sköter sanering på land.

Allmänheten uppmanas att inte komma i kontakt med oljan och att visa hänsyn till de aktörer som arbetar med saneringen. Tips om oljepåslag i havet kan lämnas till Kustbevakningens ledningscentral, telefon 0776-70 60 00 eller via Kustbevakningens webbplats.

Dela med dig av denna artikel på: