Du är här

2021-09-08 - Övrigt

Sprängningsarbete pågår på Kusthöjden

I ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun, Miva och Övik Energi pågår just nu ett arbete med att färdigställa tillfartsväg, gång- och cykelväg samt ledningar till bostadsområdet Kusthöjden i Örnsköldsvik.

Som en del i detta arbete pågår just nu sprängningar i berg. Dessa sprängningar kontrolleras med vibrationsmätare och ett genomarbetat säkerhetstänk före under och efter varje sprängning. Vissa av dessa sprängningar skapar en lufttryckvåg som låter mycket. Under vecka 36–37 kommer ytterligare spränginsatser att förekomma av denna typ med en högre ljudnivå.

Dela med dig av denna artikel på: