Du är här

2021-09-01 - Hus & Trädgård

Renoveringsviljan i Örnsköldsvik ökar

Den genomsnittlige invånaren i Örnsköldsvik spenderade 5 260 kronor på renovering under första halvåret 2021 – en ökning jämfört med samma period 2020, men en något mindre ökning än riksgenomsnittet. Det visar Renoveringsindex, en sammanvägning av rotavdraget och SCB:s handelssiffror som visar hur mycket svenskarna renoverar.

– Under ett och ett halvt år med pandemi har många branscher i samhället förlorat väldigt mycket ekonomiskt, men renoveringarna går på högvarv, sannolikt för att vi tillbringat mer tid hemma. Under första halvåret ökade renoveringsviljan i Örnsköldsvik med 12,9 procent jämfört med samma period föregående år, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.

Enligt Skatteverket köpte invånarna i Örnsköldsvik rotavdragsberättigade tjänster för minst 91 miljoner kronor under första halvåret i år. Samtidigt visar en uppskattning baserad på rikssiffrorna att handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 203 miljoner kronor i kommunen.

Den genomsnittlige invånaren i Örnsköldsvik renoverade för 5 260 kronor under årets första sex månader, vilket medförde att renoveringskostnaden per kommuninvånare steg med 12,9 jämfört med året innan. Det innebär att renoveringsviljan i Örnsköldsvik ökade något mindre än rikssnittet.

– Trots att allt fler har vaccinerat sig och restriktionerna har lättat en del under våren och sommaren ser vi en fortsatt stark renoveringsvilja i landet. Det är glädjande och visar att det finns både ork och intresse att fortsätta ta hand om sina hem trots en långvarig pandemi och kraftiga prisstegringar på bland annat virke, säger Mikael Holmstrand.

På riksnivå spenderade svenskarna cirka 19 miljarder på rot-avdragsberättigade tjänster under första halvåret 2021, samtidigt som handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar omsatte 38 miljarder kronor. Det innebär att renoveringskostnaden per svensk steg med i genomsnitt 13 procent jämfört med första halvåret föregående år, och att Renoveringsindex i år hittills ökat med med 5,8 procent.

Dela med dig av denna artikel på: